Value Added Tax Law

29 Sayı ve 20 Şubat 2015 Tarihli Resmi Gazete'de;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasasının 28'inci maddesinin (1) fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Tüzüğü yapar.

1111817
Ip : 35.172.111.215