SINIRLI SORUMLULUK ŞİRKETİ

Nasıl Tescil Edilir ?

     ● Bankacılık, sigorta ve yatırım faaliyetleri dışında kalan tüm faaliyetler için ticari lisans alınabilir.

     ● Şirket en az iki ve en çok elli hissedarla kurulabilir. Ortakların sorumlulukları şirket sermaye payları ile                          orantılıdır.

     ● Hisseler en az 51% oranında yerel vatandaşa, en çok 49% yabancı yatırımcıya ait olabilir.

     ● Kuruluş sermayesi zorunluğu yokdur.

     ● Kar dağıtım oranı hisse paylarından farklı olarak belirlenebilir. 100%’e kadar kar dağıtımı sadece bir ortağa                   yapılabilir.

     ● Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeleri şeçilip, üye sayısı en fazla 5 kişi olmalıdır.

     ● Şirket kuruluşu esnasında şirket müdürleri Memorandum of Association’a beyan edilmelidir. Yabancı şahıs veya          ortaklar şirketin günlük işlerini yönetebilmek için müdür olarak atanabilirler.

     ● Şirket tescil işlemleri tamamlandıktan sonra Ekonomik Kalkınma Departmanı tarafından Ticaret Lisansı alınıp,             Ticaret ve Sanayi Odasına üyelik kaydının yapılması gerekir

     ● Şirketin faaliyet alanına bağlı olarak ilgili kamu kurumlarından özel izin belgeleri alınması gerekir; örneğin                   Bankacılık ve Finans işleri için Central Bank, Üretim için Finans ve Sektör Bakanlığı, İnşaat veya Gıda Üretimi            için bağlı bulunduğu Belediye’lerden özel izin alınması gerekir.

 

 
 
1116707
Ip : 18.205.60.226